InSalvation heeft als missie dat er in heel Europa een generatie van mensen opstaat die een leven van aanbidding en gerechtigheid leidt, zoals Jezus dat ons heeft geleerd: ’Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. In de jaren dat wij als InSalvation actief zijn hebben we gezien dat mensen op zoek zijn naar vervulling in hun leven. Wij geloven dat Jezus de bron is van het leven en dat Hij het is die vervulling geeft. Hij heeft ons leven blijvend veranderd en Hij wil ons hart laten overstromen met Zijn liefde, zodat wij de liefde die we hebben ontvangen mogen uitdelen naar de mensen om ons heen.

We willen onze generatie uitdagen om Jezus toegewijd te volgen, door een leven te leiden van aanbidding en gerechtigheid, geïnspireerd vanuit Gods woord. Onze droom is dat er zo een veel grotere beweging ontstaat die wereldwijd een diepe impact heeft. In een voortdurend veranderende maatschappij heeft aanbiddingsmuziek een steeds belangrijkere plaats ingenomen in de geestelijke groei van mensen en kerken wereldwijd. En wanneer mensen aanbidden vanuit hun hart, dan is gerechtigheid wat daar uit voortvloeit. Door de jaren heen is InSalvation dan ook uitgegroeid tot meer dan een band alleen.

Wil jij onderdeel zijn van onze missie en hieraan meebouwen?

Op de pagina SUPPORT US lees je hoe jij betrokken kunt raken.

InSalvation gelooft dat wij als mensen geschapen zijn om met God te leven. Een van de manieren die God ons heeft gegeven om Hem te ontmoeten is door aanbidding. Voor InSalvation is aanbidding een belangrijke pijler. Wikipedia zegt het volgende over aanbidding: Aanbidding is het bewijzen van eer aan God of wat als goddelijk wordt beschouwd. Aanbidding is geen religieuze handeling, maar een religieuze manier van leven. De ware aanbidding van een godheid omvat elk aspect van iemands leven.

InSalvation heeft ervaren dat aanbidding terugkomt in elk onderdeel van het leven.  Muziek is een van de manieren om vorm te geven aan aanbidding. Bij InSalvation uit deze pijler zich voornamelijk in het componeren van muziek en het leiden van aanbidding tijdens kerkdiensten of evenementen. Daarnaast geeft InSalvation onderwijs (zowel praktisch als inhoudelijk) over aanbidding. We hebben een aantal albums gemaakt die je kunt kopen in onze WEBSHOP. Wil je InSalvation boeken in jouw kerk of voor een evenement? Kijk dan bij BOOK US naar de mogelijkheden.

InSalvation gelooft dat ware aanbidding altijd samen gaat met het zorg dragen voor de armen en verdrukten in deze wereld. Vanuit de liefde die wij van God ontvangen mogen wij uitdelen naar mensen dichtbij en ver weg. Om dit vorm te geven werkt InSalvation samen Compassion, om zoals Spreuken 31:9 zegt een stem te zijn voor degenen die geen stem hebben. InSalvation is ambassadeur van Compassion in Nederland. Compassion is een organisatie die zich inzet voor kinderen in armoede. In meer dan 25 landen krijgen kinderen een kans op een nieuwe toekomst. Door speciale kindsponsorprogramma’s kunnen kinderen  naar school, krijgen ze gezonde voeding, medische zorg en worden ze sociaal uitgedaagd.

Jezus staat centraal in het werk van Compassion. Alle Compassion-projecten worden door lokale kerken uitgevoerd. Zij staan middenin de arme wijken en weten het beste wie welke hulp nodig heeft. Kinderen worden hier in contact gebracht met het evangelie van Jezus Christus. InSalvation is ook betrokken bij de Muskathlons. Een Muskathlon is een ultieme uitdaging op een extreme locatie waarbij geld wordt ingezameld voor het werk van Compassion. Kijk ook eens op www.compassion.nl

Wil jij je inzetten voor recht en gerechtigheid? Organiseer dan samen met ons een Compassion Sunday bij jou in de kerk. InSalvation verzorgt op zo’n zondag de aanbidding, een kinderquiz en de preek. Als je meer informatie wilt over het organiseren van een Compassion Sunday neem dan contact met ons op.

Ja, ik wil meer informatie over het organiseren van een Compassion Sunday

Het verlangen van InSalvation is om Gods Koninkrijk steeds meer werkelijkheid te zien worden en daarom hebben we een grote passie om mensen te inspireren en te motiveren. Dit doen wij door middel van onze blog, spreekbeurten en workshops. Zoek jij een spreker voor een evenement, kerkdienst, jeugddienst of festival? Of zijn jullie voor het muziekteam uit de kerk op zoek naar iemand die jullie kan inspireren, toerusten en onderwijzen over aanbidding? Wij helpen je graag verder. Neem dan contact met ons op! Kijk bij BOOK US naar de mogelijkheden.